Samenwerking Patricia Steur en ArtWise.com

Samenwerking Patricia Steur en ArtWise.com

www.artwise.com

Sinds 2018 hebben Art Wise en Patricia Steur de handen ineengeslagen en zijn een 
samenwerking aangegaan omtrent de Native Arts.

Native art is de kunstvorm van de originele bewoners van West Canada (First Nations) en de Maori uit Nieuw-Zeeland. Wij werken samen met kunstenaars die hun techniek, materiaalkeuze en betekenis van hun voorouders hebben meegekregen.

Art Wise werkt samen met kunstenaars die hun techniek, materiaal keuze en betekenis van hun voorouders hebben meegekregen.

Sinds 2000 heeft Patricia Steur een nauwe samenwerking met Gordon Toi, Maori van de Ngapuhi clan en toonaangevend beeldend kunstenaar uit Nieuw-Zeeland. Hij heeft de originele tatoe en houtsnijwerk weer teruggebracht bij zijn volk en weer in ere hersteld nadat het was verboden door de Engelse overheersing.

Zij hebben samen 2 boeken gemaakt: Dedicated by Blood en Thin Blue Line. Ze zijn nog met een derde project bezig. Uit de verzameling foto’s die Patricia heeft gemaakt, zijn enkelen geselecteerd voor de verkoop. 

Wij doneren jaarlijks 2,5% van ons brutoresultaat aan Native Art culturen. Dit kunnen lokale scholen, musea of bijzondere projecten zijn die bijdragen aan het behoud van deze First Nation en Maori culturen. Als klant draagt u dus samen met ons bij aan deze culturen.